Bij modern koningshuis hoort modern financieel verslag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

183 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer over de kosten van het koningshuis toont de onbalans in debatten die een publiek belang raken: kosten worden genoemd en baten worden onderschat. De zorg van de minister-president als spreekbuis van de koningin is dat het koninklijk huis het imago krijgt van een groeiende kostenpost zonder enige waarde voor de Nederlandse samenleving. De oplossing voor dit conflict: een volwaardig jaarverslag waarin zowel de kosten als de baten van het koningshuis worden gemeld.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
Volume1
Nummer van het tijdschrift24-5-2008
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit