Bilateral L2 dorsal root ganglion-stimulation suppresses lower limb spasticity following chronic motor complete Spinal Cord Injury: A case report

Sadaf Soloukey, Judith Drenthen, Rutger Osterthun, Judith D de Rooij, Chris I De Zeeuw, Frank J P M Huygen, Biswadjiet S Harhangi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)637-639
Aantal pagina's3
TijdschriftBrain Stimulation
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit