Bile acid signaling pathways from the enterohepatic circulation to the central nervous system.

K. L. Mertens, A. Kalsbeek, Maarten R Soeters, H.M. Eggink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

162 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer617
TijdschriftFrontiers in Neuroscience
Volume11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit