Bilingualism and cognition: the acquistion of Frisian and Dutch

E. Bosma

  Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

  Samenvatting

  Evelyn Bosma onderzoekt de wisselwerking tussen tweetaligheid en cognitie. Het gaat om een longitudinale studie met drie opeenvolgende jaarlijkse metingen. Hierin volgt Bosma de taal- en cognitieve ontwikkeling van een groep van 120 Fries-Nederlandse tweetalige kinderen die 5 of 6 jaar oud waren op het eerste meetmoment. De Friese en Nederlandse taal vertonen grote overlap op het gebied van woordenschat en morfosyntactische structuur. Bosma gebruikt die overlap om te onderzoeken hoe gelijkenissen tussen talen interactie vertonen met variabelen zoals taalinput, de leeftijd van eerste blootstelling aan een tweede taal en cognitief functioneren. Daarnaast kijkt zij of het opgroeien met twee nauw verwante talen een effect heeft op de cognitieve capaciteiten van kinderen.
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor (dr.)
  Begeleider(s)/adviseur
  • Versloot, A.P., Promotor
  • Hoekstra, E., Co-promotor
  • Blom, Elma, Co-promotor, Externe Persoon
  Gedrukte ISBN's9789463322195
  StatusGepubliceerd - 02 okt. 2017

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Bilingualism and cognition: the acquistion of Frisian and Dutch'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit