Bilingualism in Friesland and sociolinguistic research

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)42-52
TijdschriftSociolinguistics
VolumeXV
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit