Bilingualism versus multilingualism in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)
1576 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)252-272
Aantal pagina's20
TijdschriftLanguage Problems and Language Planning
Volume36
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit