Bio-organic fertilizers stimulate indigenous soil Pseudomonas populations to enhance plant disease suppression

Chengyuan Tao, Rong Li, Wu Xiong, Zongzhuan Shen, Shanshan Liu, Beibei Wang, Yunze Ruan, Stefan Geisen, Qirong Shen (Co-auteur), George A. Kowalchuk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

107 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Bio-organic fertilizers stimulate indigenous soil Pseudomonas populations to enhance plant disease suppression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences