Biobank kweekt kankerbestrijding

J.C. Clevers, H. Engelenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)1-3
TijdschriftUitzicht-FD
StatusGepubliceerd - 06 jul. 2013

Citeer dit