Biochar application does not improve the soil hydrological function of a sandy soil

S. Jeffery, M.B.C. Meinders, C.R. Stoof, T.M. Bezemer, T.F.J. Van de Voorde, Liesje Mommer, J.W. Van Groenigen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

194 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biochar application does not improve the soil hydrological function of a sandy soil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences