Biochar application rate affects biological nitrogen fixation in red clover conditional on potassium availability

S. Mia, J.W. van Groeningen, T.F.J. Van de Voorde, N.J. Oram, T.M. Bezemer, Liesje Mommer, S. Jeffery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

785 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biochar application rate affects biological nitrogen fixation in red clover conditional on potassium availability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences