Biochars produced from individual grassland species differ in their effect on plant growth

T.F.J. Van de Voorde, F. Van Noppen, R.W. Nacheniusc, W.P. Prins, Liesje Mommer, J.W. Van Groenigen, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biochars produced from individual grassland species differ in their effect on plant growth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences