Biocontrol traits correlate with resistance to predation by protists in soil pseudomonads

Nathalie Amacker (Co-auteur), Zhilei Gao, Betina Agaras, Ellen Latz, George A. Kowalchuk, Claudio Valverde, Alexandre L. Jousset, Simone Weidner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer614194
TijdschriftFrontiers in Microbiology
Volume11
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 dec. 2020

Citeer dit