Biodegradation of pesticides using fungi species found in the aquatic environment

B. R. Oliveira, A. Penetra, V. V. Cardoso, M. J. Benoliel, M. T. Barreto Crespo, R. A. Samson, V. J. Pereira

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  40 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)11781-11791
  TijdschriftEnvironmental Science and Pollution Research
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift15
  DOI's
  StatusGepubliceerd - aug. 2015

  Citeer dit