Biodiversity and ecology of soil fungi in a primary succession of a temperate coastal dune system

F.X. Prenafeta-Boldu, R.C. Summerbell, W. De Boer, H.T.S. Boschker, Walter Gams

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Downloads (Pure)

Samenvatting

Doi: 0.1127/0029-5035/2014/00xx
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)347-372
TijdschriftNova Hedwigia
Volume99
Nummer van het tijdschrift3-4
Vroegere onlinedatum10 jul. 2014
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biodiversity and ecology of soil fungi in a primary succession of a temperate coastal dune system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit