Biodiversity and human-pathogenicity of Phialophora verrucosa and relatives in Chaetothyriales

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-19
TijdschriftPersoonia
Vroegere onlinedatum02 aug. 2016
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2017

Citeer dit