Biodiversity assessment using markers for ecologically importants traits

P.H. Van Tienderen, A.A. De Haan, C.G. Van der Linden, B. Vosman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  138 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Biodiversity assessment using markers for ecologically importants traits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology