Biodiversity-ecosystem functioning relationships in a long-term non-weeded field experiment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

172 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biodiversity-ecosystem functioning relationships in a long-term non-weeded field experiment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology