Biodiversity, evolution and adaptation of fungi in extreme environments

Laura Selbmann, Eleonora Egidi, Daniela Isola, Silvano Onofri, Laura Zucconi, G. Sybren de Hoog, Selene Chinaglia, Laura Testa, Solveig Tosi, Alma Balestrazzi, Angela Lantieri, Riccardo Compagno, Valeria Tigini, Giovanna Cristina Varese

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)237-246
  TijdschriftPlant Biosystems
  Volume147
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 01 mrt. 2013

  Citeer dit