Biodiversity in the Cape Floral Kingdom: Fungi occurring on Proteaceae

J.E. Taylor, S. Lee, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1480-1484
  TijdschriftMycological Research
  Volume105
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit