Biodiversity in the Cladosporium herbarum complex (Davidiellaceae, Capnodiales), with standardisation of methods for Cladosporium taxonomy and diagnostics

K. Schubert, J.Z. Groenewald, U. Braun, J. Dijksterhuis, M. Starink, C.F. Hill, P. Zalar, Sybren de Hoog, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  583 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Biodiversity in the Cladosporium herbarum complex (Davidiellaceae, Capnodiales), with standardisation of methods for Cladosporium taxonomy and diagnostics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences