Biodiversity of saprobic microfungi in fynbos of the Cape Floral Kingdom of South Africa

S. Lee, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftInoculum
  Volume54
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit