Biodiversity of the genus Cladophialophora.

H. Badali, C. Gueidan, M.J. Najafzadeh, A. Bonifaz, A.H.G. Gerrits van den Ende, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  167 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)175-191
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit