Biodiversity of the genus Cladophialophora.

H. Badali, C. Gueidan, M.J. Najafzadeh, A. Bonifaz, A.H.G. Gerrits van den Ende, G.S. de Hoog

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    168 Citaten (Scopus)

    Zoekresultaten