Biodiversity, pathogenicity and antifungal susceptibility of Cladophialophora and relatives

H. Badali

  Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Hoog, S., Promotor
  • Menken, S.B.J., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning25 jun. 2010
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit