Bioengineering in vitro models of embryonic development

Ananya Gupta, Matthias P Lutolf, Alex J Hughes, Katharina F Sonnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bioengineering in vitro models of embryonic development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences