Bioethanolic yeasts from dung beetles: tapping the potential of extremophilic yeasts for improvement of lignocellulolytic feedstock fermentation

Anita Ejiro Nwaefuna, Karl Rumbold, Teun Boekhout, Nerve Zhou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bioethanolic yeasts from dung beetles: tapping the potential of extremophilic yeasts for improvement of lignocellulolytic feedstock fermentation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences