Biogenic silica in tidal freshwater marsh sediments and vegetation (Schelde estuary, Belgium)

E. Struyf, S. van Damme, B. Gribsholt, J.J. Middelburg, P. Meire

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  281 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  To date, estuarine ecosystem research has mostly neglected silica cycling in freshwater intertidal marshes. However, tidal marshes can store large amounts of biogenic silica (BSi) in vegetation and sediment. BSi content of the typical freshwater marsh plants Phragmites australis, Impatiens glandulifera, Urtica dioica, Epilobium hirsutum and Salix sp. was analysed year-round. All herbaceous species accumulated silica in their tissue during their life cycle. Of the live plants, P. australis contained the most BSi (accumulating from 6 to 55 mg g–1). Dead shoots of P. australis had the highest BSi content (up to 72.2 mg g–1). U. dioica (
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)51-60
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume303
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Biogenic silica in tidal freshwater marsh sediments and vegetation (Schelde estuary, Belgium)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit