Biogeography of sulfate-reducing prokaryotes in river floodplains

M. Miletto, A. Loy, A.M. Antheunisse, R. Loeb, P.L.E. Bodelier, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  31 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Biogeography of sulfate-reducing prokaryotes in river floodplains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences