Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (BWSA)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsiteProfessioneel

Samenvatting

Het BWSA bevat ca. 600 biografieën van mannen en vrouwen die in de arbeidersbeweging in brede zin een rol speelden: de bekende voorlieden, maar ook minder prominente personen; socialisten, liberalen, anarchisten, katholieken, communisten en christelijken; politici, vakbondsbestuurders, vrijdenkers, strijders voor het kiesrecht, kunstenaars en vele anderen.
Originele taal-2Nederlands
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit