Biograph Version 2.0.6., Comprehensive R Archive Network (CRAN)

F.J. Willekens (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

Samenvatting

Biograph Version 2.0.6., Comprehensive R Archive Network (CRAN).
https://cran.r-project.org/web/packages/Biograph/index.html
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit