Bioinformatics as an Increasingly Important Resource in Taxonomy, Phylogenetic and Diagnostics

G. Cardinali, V. Robert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1
  TijdschriftThe Open Applied Informatics Journal
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit