Biological control of toxic cyanobacteria by mixotrophic predators: an experimental test of intraguild predation theory

S. Wilken, J.M.H. Verspagen, S.M.H. Naus-Wiezer, E. Van Donk, Jef Huisman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

664 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Biological control of toxic cyanobacteria by mixotrophic predators: an experimental test of intraguild predation theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences