Biological Earth observation with animal sensors

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Space-based tracking technology using low-cost miniature tags is now delivering data on fine-scale animal movement at near-global scale. Linked with remotely sensed environmental data, this offers a biological lens on habitat integrity and connectivity for conservation and human health; a global network of animal sentinels of environmental change.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)293-298
Aantal pagina's6
TijdschriftTrends in Ecology and Evolution
Volume37
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biological Earth observation with animal sensors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit