Biological nitrification inhibition in the rhizosphere: Determining interactions and impact on microbially mediated processes and potential applications

Pierfrancesco Nardi (Co-auteur), Hendrikus J. Laanbroek, Graeme W. Nicol, Giancarlo Renella, Massimiliano Cardinale, Giacomo Pietramellara, Wolfram Weckwerth, Alessandra Trinchera, Arindam Ghatak, Paolo Nannipieri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biological nitrification inhibition in the rhizosphere: Determining interactions and impact on microbially mediated processes and potential applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences