Biology: Birds and butterflies in climatic debt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

A European-wide analysis of changing species distributions shows that butterflies outrun birds in the race to move northwards in response to climate change, but that neither group keeps up with increasing temperatures.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)77-78
TijdschriftNature Climate Change
Volume2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biology: Birds and butterflies in climatic debt'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit