BioloMICS, a software for the identification of russulas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)178
  TijdschriftScripta Botanica Belgica
  Volume51
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit