BioloMICS software, Biological data Management, Identification, Classification and Statistics

V. Robert, S. Szoke, B. Jabas, D. Vu, O. Chouchen, E. Blom, G. Cardinali

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)87-98
  TijdschriftThe Open Applied Informatics Journal
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit