Biomanipulation and its feasibility for water quality management in shallow eutrophic water bodies in the Netherlands

A.F. Richter

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)165-172
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume20
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit