Biomanipulation in the Netherlands: applications in freshwater ecosystems and estuarine waters - an introduction.

R.D. Gulati, E. Van Donk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  497 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-4
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989
  • Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek

  Citeer dit