Biomass and production of zoobenthos in the Grevelingen estuary, the Netherlands

W.J. Wolff, L. De Wolf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-24
  TijdschriftEstuarine and Coastal Marine Science
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit