Biomass assessment of estuarine macrophytobenthos using aerial photography

C. Meulstee, P.H. Nienhuis, H.T.C. Van Stokkom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)331-335
  TijdschriftMarine Biology
  Volume91
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit