Biomass, stand area, primary production characteristics and oxygen regime of the Ceratophyllum demersum L. population in Lake Vechten, The Netherlands

E.P.H. Best, J.H.A. Dassen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)347-367
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie
  Volume76
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit