Biomassa stoken is een ramp voor het klimaat: Opinie

M.B. Katan, Daan Frenkel, Rienk van Grondelle, Jos W M van der Meer, G.M.J. Mohren, J. Den Ouden, R. Rabbinge, Joost Reek, Richard van de Sanden, Daan Schram, L.E.M. Vet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift16 november 2018
StatusGepubliceerd - 26 nov. 2018

Citeer dit