Biometrics and migration of Oystercatchers (Haematopus ostralegus) from the White Sea region (NW Russia)

R.H.D. Lambeck, V.V. Bianki, H. Schekkerman, E.G.J. Wessel, P.M.J. Herman, A.S. Koryakin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)140-158
TijdschriftRinging and Migration
Volume16
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit