Biosynthesis, Evolution and Ecology of Microbial Terpenoids

Mariana Avalos Garcia (Co-auteur), Paolina Garbeva, Lisa Vader, Gilles van Wezel, J.S. Dickschat, Dana Ulanova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

47 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biosynthesis, Evolution and Ecology of Microbial Terpenoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences