Biosynthetic pathways elucidation of the fungal pigment xylindein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - mrt. 2019

Citeer dit