Biotic and abiotic soil factors in the succession of sea buckthorn, Hippophae rhamnoides L. in coastal and sand dunes

F.C. Zoon

  Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Wageningen University
  Begeleider(s)/adviseur
  • Brussaard, L., Promotor, Externe Persoon
  • Woldendorp, J.W., Promotor
  • Akkermans, A.D.L., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning22 mei 1995
  Plaats van publicatieWageningen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9054854782
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit