Biotic resistance to alien plant invasions in tropical and temperate freshwater ecosystems

A. Petruzzella

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Van Donk, Ellen, Promotor
  • Bakker, (Liesbeth) E.S., Co-promotor
  • van Leeuwen, Casper, Co-promotor
Datum van toekenning12 jun. 2019
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit