Biotic soil factors affecting the growth and development of Ammophila arenaria

W.H. Van der Putten, C. Van Dijk, S.R. Troelstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  21 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)313-320
  TijdschriftOecologia
  Volume76
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit