Biotope and biology of Armadillidium album Dollfuss, a terrestrial isopod of sandy beaches, in the SW Netherlands

W. Vader, L. De Wolf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)175-183
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit